z_kralovicova_technopol_pot 03z_kralovicova_technopol_pot 01z_kralovicova_technopol_pot 02  z_kralovicova_technopol_pot 04 z_kralovicova_technopol_pot 05 z_kralovicova_technopol_pot 06 z_kralovicova_technopol_pot 07 z_kralovicova_technopol_pot 08 z_kralovicova_technopol_pot 09Potraviny Technopol,  2016
Grafická úprava steny obchodnej prevádzky, autor: Zuzana Kráľovičová