zk - technopol 01 zk - technopol 02zk - technopol 04 zk - technopol 05 zk - technopol 06

Kaviareň Technopol,  2014
Grafická úprava stien, autor: Zuzana Kráľovičová
Návrh interiéru, René Baranay, Gabriela Chvostaľová