Materská škola ŠD Juraja Hronca,  Bratislava 2017-2019

Rekonštrukcia časti priestorov študentského domu a vytvorenie pilotného projektu materskej škôlky STU
Autor: Richard Kráľovič