Materská škola ŠD Juraja Hronca Bratislava

Pilotný projekt univerzitnej škôlky s kapacitou 22 miest vznikol rekonštrukciou nevyužitých priestorov časti prízemia internátnej budovy. Navrhované riešenie vzišlo z charakteru vlastnej konštrukcie budovy, v tomto prípade čiastočne modifikovaného skeletopanelového konštrukčného systému BA, kde nosný systém sústavy tvoria železobetónové rámy vytvorené z predpätých betónových rámčekov s doplnenou výplňou z keramzitového betónu.
Hlukovo a dopravne zažažený mestský uzol, v ktorom sa škôlka nachádza, bol do veľkej miery určujúcim z hľadiska dipozično – prevádzkových vzťahov navrhovaného interiérového riešenia. Pre vytvorenie väčších priestorov – herne a spálne detí bolo potrebné vyrezať otvory do priečnych panelov v čo najväčšej dovolenej miere. Vzhľadom na malú mierku a stiesnené priestory dané samotným charakterom budovy je zvolený racionálny a jednoduchý jazyk stvárnenia interiéru. Dôraz je kladený na zvolené materiály ako prírodné drevené obklady stien a otvorov, renováciu pôvodných parkiet, či celkovú jemnú nevtieravú farebnosť.

Materská škola ŠD Juraja Hronca,  Bratislava 2017-2019

Rekonštrukcia časti priestorov študentského domu Juraja Hronca a vytvorenie pilotného projektu materskej škôlky STU
Autor: Richard Kráľovič

Fotografie: Matej Fabiánek


Posted

in

by

Tags: