navrhovaný stav
pôvodný stav

RD Piešťany – rekonštrukcia

Autor: Richard Kráľovič

Projekt 2019, realizácia 2020-