navrhovaná rekonštrukcia
navrhovaný interiér obytnej časti
pôvodný stav – pohľad zo záhrady

pôvodný stav – uličný pohľad

RD Piešťany – rekonštrukcia

Autor: Richard Kráľovič

Projekt 2019, realizácia 2020-