RD Snina 2013-2018

rkralovic_ RD Dlhe nad Cirochou_09RD Dlhe nad Cirochou_01 RD Dlhe nad Cirochou_02RD Dlhe nad Cirochou_03

Rodinný dom Snina 2013-2018
Autor: Richard Kráľovič
Fotografie: Matúš Rendek
Vizualizácie: Roman Dibarbora

Dispozičné riešenie domu je výsledkom racionálneho zhodnotenia plošných a priestorových nárokov klienta v rámci značne rozľahlého a pozdĺžne tvarovaného pozemku. Pridanú hodnotu tvorí scenéria blízkej prírody, z ktorej dom svojím riešením ťaží. Dôraz je kladený na využitie daností územia, orientáciu objektu a využitie preslnenia zo slnečných strán či otvorenosť smerom do exteriérových  zelených plôch.

Forma i tvarovanie domu sledujú potreby jeho užívateľov a miestne podmienky. Dom je jednopodlažný s podkrovím, kde prízemie – či jeho väčšia časť plní prevažne funkciu spoločenskú. Veľkosť domu je držaná na “uzde” korekciou mierky – tektonickým pohybom strešných rovín nad hlavným priestorom, či odľahčujúcou kompozíciou pultových striech nad jednotilivými funkčne odlíšenými traktami. Jedálenská a obytná zóna tu na seba voľne nadväzujú, po celej svojej dĺžke sú lemované veľkými presklenými portálovými otvormi s prístupom na východnú, južnú a západnú terasu. Juhozápadná terasa je prekrytá previsom hlavnej pultovej strechy, ktorá v letných mesiacoch zabezpečuje potrebné tienenie spoločenskej časti domu, v zimných zasa vhodne zvolenou dĺžkou previsu dovoľuje preslnenie domu smerom do interiéru nižším zimným slnkom.

Spoločenská časť prízemia plynulo prechádza do spálňovej časti (hlavnej a hosťovskej spálne), či technologického bloku centrálnym halovým schodiskovým priestorom. Materiálovo je tento stvárnený v paneloch z drevenej dubovej dyhy, materiálovo odlišným prvkom je tu centrálne umiestnené schodisko s bielymi oceľovými schodnicami a preskleným zábradlím. Tento priestor je určujúcim v rámci celkovej hierarchie domu kde, okrem komunikačnej funkcie, umožňuje i komunikáciu vizuálnu a to cez rôzne priehľady a pohľady. V mieste podesty je priestor zvýraznený zaveseným krbom orientovaným do obývacej časti. Schodisko ústi na poschodí do otvorenej galérie dovoľujúcej vizuálne a priestorové prepojenie s nižšou spoločenskou časťou. Vytvorený priestor je vzdušný, otvorený, popritom však stále optimálne oddelený od ostatných priestorov domu.

Miestnosť rodičovskej spálne, ukrytej za celodreveným obkladom halového priestoru, je s exteriérom prepojená cez veľkorysý priestor kúpeľne prepojenej zo spálňou dvojkrídlovými posuvnými dverami.

Poschodie má, okrem schodiskovej haly vyúsťujúcej do galérie, už intímnejší ráz. Nachádzajú sa na ňom izby detí, šatník, kúpeľňa a skladová miestnosť.

Dom je zastrešený už spomínanou kombináciou pultových striech s rôznymi sklonmi, so zalomením pri ich prepojení nad galériou. Tu je umiestnený pozdĺžny svetlík zabezpečujúci príjemné až bazilikálne prirodzené osvetlenie. Prvok presklenia svetlíka skrýva okrem samozrejmého svetlo a tepelno – technického aspektu i podstatný konštrukčný detail, keďže sa jedná o oceľovú priehradovú konštrukciu nesúcu strechu ako nad hlavným prevýšeným obytným priestorom tak i strešnú konštrukciu samotného podkrovia.

Použité materiály sú zvolené striedmo a neutrálne. V exteriéri je použitá biela hladká omietka v kombinácii s betónovou stierkou v blokoch garáže a technologickej časti. Strecha je svetlo sivá, typu Rheinzink, okná sú drevo- hliníkové. Spoločne s interiérovým riešením a konštrukčnými detailmi tak dávajú domu vyvážený a harmonický charakter.


Posted

in

by

Tags: