Zážitkové steny – dizajn a spracovanie Zuzana Kráľovičová

reštaurácia Jabourout, Bratislava
kantína Gourmet, Bratislava
byt, Bratislava
keramika
grafika rôzna