Kralovic - Cunovo 01Kralovic - Cunovo 03 Kralovic - Cunovo 04 Kralovic - Cunovo 05

Centrum Danubia
Architektonická súťaž, 2.cena 2012
Autor: Richard Kráľovič (Siebert Talaš)