RK fa stu atelier 01RK -urban E.T.-01 RK -urban E.T.-03

Iné aktivity
Fa STU kontrola rozpracovanosti ateliérová tvorba
Moderovanie diskusie v rámci Public Spaces, Bratislava 2014 /11
Prednáška Rača Urban E.T. 2012/06
Blogy na www. e-trend.sk