RK fa stu atelier 01RK -urban E.T.-01 RK -urban E.T.-03

Iné aktivity

HEALTHY HOME Academy – CHALLENGE 2017, Košice, Bratislava 11/2017. Prednáška: dialóg nielen so svetlom – rekonštrukcia domu v Levoči
Fa STU kontrola rozpracovanosti ateliérová tvorba 2014/2015
Moderovanie diskusie v rámci Public Spaces, Bratislava 2014 /11
Prednáška Rača Urban E.T. 2012/06
Blogy na www. e-trend.sk